Vi förstår att du ibland inte har möjlighet att delta i en lektion som du har bokat. Vi strävar efter att skapa en så bra undervisningsmiljö som möjligt, både för lärare och elever. Om du inte har möjlighet att delta, uppskattar vi om du avbokar i tid. På så sätt öppnas din plats upp för någon annan.

Om du har ett begränsat abonnemang, d.v.s. 1, 5, 10, eller 20 lektioner per månad gäller följande:

  • Om du avbokar en lektion minst 24 timmar innan den börjar, så får du möjlighet att boka en ny lektion.
  • Om du däremot avbokar mindre än 24 timmar innan lektionen börjar, så är lektionen förbrukad och dras från ditt saldo.
  • Om du missar en lektion du bokat, så är lektionen förbrukad och dras från ditt saldo.

Om du har ett abonnemang med obegränsade lektioner gäller följande:

  • Du kan avboka en lektion fram till 24 timmar innan den börjar utan någon avgift.
  • Om du däremot avbokar mindre än 24 timmar innan lektionen börjar, kan det hända att vi tar ut en avgift på upp till €3 eller motsvarande i lokal valuta (se tabellen nedan). Vi uppdaterar dessa avgifter från tid till annan, och aktuell avgift framgår när du bokar en lektion.
  • Om du missar en bokad lektion och inte avbokat innan, kan det hända att vi tar ut en avgift på upp till €5 eller motsvarande i lokal valuta (se tabellen nedan). Vi uppdaterar dessa avgifter från tid till annan, och aktuell avgift framgår när du bokar en lektion.

Avgift gällande sen avbokning respektive missad lektion framgår när du bokar, pop-up fönstret när du avbokar samt i bekräftelsemejlet som du får när du har bokat en lektion. Avgifter som debiteras visas på ditt kontoutdrag 7 dagar efter bokningsdatum.

Valuta Avgift för sen avbokning Avgift för missad lektion
USD 4 6
GBP 3 4
CAD 4 5
EUR 3 5
CHF 3 5
AUD 4 5
SEK 24 33
BRL 16 22
PLN 12 17

 

Vi ber dig avboka en lektion minst 24 timmar innan den börjar, för att säkerställa att din plats blir tillgänglig för någon annan. Avbokar du mindre än 24 timmar innan en lektion, förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift.

Var denna artikel till hjälp?