Vi förstår att du ibland inte har möjlighet att delta i en lektion som du har bokat. Vi strävar efter att skapa en så bra undervisningsmiljö som möjligt, både för lärare och elever. Om du inte har möjlighet att delta, uppskattar vi om du avbokar i tid. På så sätt öppnas din plats upp för någon annan.

Om du inte kan delta i en lektion som du har bokat ber vi dig att avboka minst 24 timmar innan lektionen börjar så att en annan person kan boka din plats. Om du avbokar mindre än 24 timmar före lektionen börjar eller om du missar lektionen utan att avboka förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift.

Har du ett abonnemang med obegränsade lektioner gäller följande:

  • Du kan avboka en lektion fram till 24 timmar innan den börjar utan någon avgift.
  • Avbokar mindre än 24 timmar innan lektionen börjar, kan det hända att vi tar ut en avgift på upp till €5 eller motsvarande i lokal valuta.
  • Om du missar en bokad lektion och inte avbokat innan, kan det hända att vi tar ut en avgift på upp till €5 eller motsvarande i lokal valuta.

         Om vi i framtiden ändrar avgifterna kommer du att meddelas innan du bokar en lektion.

Har du ett begränsat abonnemang, d.v.s. 1, 5, 10, eller 20 lektioner per månad gäller följande:

  • Avbokar du en lektion minst 24 timmar innan den börjar, så får du möjlighet att boka en ny lektion.
  • Avbokar du däremot mindre än 24 timmar innan lektionen börjar, så är lektionen förbrukad och dras från ditt saldo.
  • Om du missar en lektion du bokat, så är lektionen förbrukad och dras från ditt saldo.
Var denna artikel till hjälp?