Användare som abonnerar på Babbel Live och deltar i klasser, samtycker till att:

• respektera lärarens och andra användares åsikter, vara hövlig och känslig för kulturella skillnader

• vara uppmärksam och delta efter bästa förmåga

• hålla sig till ämnen relaterade till klassens teama

• delta som en individuell användare och inte "dela" klassen med någon annan

• visa respekt och vara konstruktiv under diskussioner samt ge feedback till andra i klassen 

• stänga av eller sätta mobiltelefoner på tyst för att inte störa andra under klassen

• delta i klassen från en lämplig plats där det är tyst och utan andra distraktioner eller bakgrundsljud som kan störa klassen

• ansluta till klassen inom de första tio minuterna. När 10 minuter har passerat släpps ingen in i klassen.

• rapportera eventuella problem direkt till Babbels kundtjänst

 

Användare som abonnerar på Babbel Live och deltar i klasser, samtycker till att inte:

• registrera sig på någon annans vägnar, dela ett Babbelkonto eller enhet

• dela känsliga personuppgifter inklusive kontaktinformation med någon i klassen eller läraren

• använda någon form av kränkande eller nedsättande språk

• försöka kontakta läraren eller andra studenter direkt

• posta eller dela någonting som inte har med klassens ämne att göra, kränkande, stötande eller olagliga meddelanden

• posta eller dela olämpliga meddelanden, otillåten reklam, marknadsföringsmaterial eller spam

 

Var denna artikel till hjälp?