Ska jag stänga av min mikrofon under en Babbel Live-lektion?

Läraren instruerar alla deltagare när lektionen startar och under dess gång. För att alla ska ha utbyte av lektionen är det viktigt att lyssna till vad läraren säger. Om du skulle befinna dig på en plats med mycket ljud, kan det hända att läraren ber dig stänga av mikrofonen när du inte talar.

Var denna artikel till hjälp?