Att definiera mål och hitta sin motivation är viktigt. Här är vår guide till hur du gör det.

Steg för att definiera dina mål

  1. Ta reda på varför du vill lära dig
  2. Bestäm dig för var du vill vara om sex månader
  3. Sätt ett mål som går att mäta
  4. Var realistisk med målen

 

1. Ta reda på varför du vill lära dig

Det är viktigt att reflektera över varför du vill lära dig ett annat språk. Försök att vara mer specifik än generella mål som jag vill kunna tala flytande: du kanske vill kunna läsa historiska dokument eller studera i ett annat land. Gör en medveten ansträngning för att ta reda på vad som motiverar dig, oavsett vad det är.

Dina motiv påverkar hur du går tillväga. Om du lär dig för att hålla hjärnan i trim behöver du hålla dig till ett annat schema än om du ska flytta utomlands. Identifierar du detta tidigt kommer det att hjälpa dig att lägga upp dina studier på ett smart sätt.

Din motivation kommer hålla dig engagerad och hjälpa dig på traven, särskilt under perioder när dina framsteg kanske inte är så stora.

 

2. Bestäm dig för var du vill vara om sex månader

Nästa steg är att bestämma dig för vad du vill lära dig inom en bestämd tid. Det kan du göra genom att sätta kort- och långsiktiga mål för dig själv. Börja med att titta på vad du kan idag och utvärdera din nivå. Sedan tänker du sex månader framåt i tiden och frågar dig själv vad du vill kunna då.

Här hjälper det att tänka på specifika och realistiska mål, som att läsa ut en lätt bok eller att muntligt kunna beskriva en hobby. Det kommer att hjälpa dig att se vilka steg du behöver ta på din resa mot att lära dig ett språk.

Att ha personliga deadlines kommer också hjälpa dig att prioritera det du bör fokusera på just nu. Kanske lägger din sexmånadersplan tonvikten att jobba på uttal i stället för stavning - det är helt okej. När du har nått ett mål kan du fokusera på nästa.

 

3. Sätt ett mätbart mål

Efter att du har kommit fram till var du vill vara är det dags för en handlingsplan. Börja med att dela upp ditt övergripande mål i mindre, konkreta bitar. Bestäm dig för att lära dig 20 nya ord varje vecka och håll dig till det. Vill du förbättra ditt uttal, prova att spela in dig själv med jämna mellanrum för att höra dina framsteg. Det är viktigt att ha specifika, mätbara mål som tydligt visar vad du lärt dig.

“Min aktivitet” på Babbels hemsida är ett bra sätt att hålla koll på hur mycket du gjort varje vecka. Gå regelbundet igenom vad du har lärt dig för att bestämma vad du ska tackla härnäst. Att följa upp sin utveckling är nödvändigt för att utvärdera framsteg och att sätta nya mål.

Att ha mätbara mål hjälper dig även att utvärdera hur effektiv din studieplan är. Håll koll på hur lång tid det tar dig att nå varje mål. På så vis får du en bättre bild av hur mycket tid du behöver för att nå ett visst mål.

 

4. Var realistisk med dina mål

Att behärska ett språk tar tid och är ansträngande, så det är viktigt att vara realistisk med hur mycket du kan lära dig inom en viss tid. Ta en titt på var du befinner dig: Vad du har lärt dig hittills är en bra indikation på hur mycket du kan klara av i framtiden.

Det är lika viktigt att du regelbundet går tillbaka och omvärderar mål. Har dina studier gått som planerat? Om det är tufft att få in en timmes lärande varje dag så prova med 30 minuter. Ibland kommer livet i vägen - det är helt okej att ändra planer.

Det viktiga är att hitta en balans. Utmana dig själv så du lämnar din komfortzon, men undvik onödig frustration som kan komma av att sätta orealistiska mål. 

För fler resurser, upptäck mer om hur man sätter smarta mål för språkinlärning.

Var denna artikel till hjälp?