Hur ställer jag in min mikrofon för att använda taligenkänningen? (webb)

I Google Chrome:
När du först startar en kurs kommer du att få frågan om du vill göra den med eller utan taligenkänning. Om du väljer med, kommer följande att hända:

1. Det ser ett pop-up-fönster där det står att Babbel vill använda din mikrofon. Klicka på Tillåt.

2. När lektionen innehåller taligenkänning ser du en mikrofonsymbol och texten Tryck här och tala högt

3. I det nedre vänstra hörnet ser du en överkryssad mikrofonsymbol. Klicka här för att stänga av taligenkänningen. Observera att lektionen startar om från början om du klickar på den.

Ska_rmavbild_2019-11-05_kl._11.27.17.png

I webbläsare som Firefox och Edge:
När du först startar en kurs kommer du att få frågan om du vill göra den med eller utan taligenkänning. Om du väljer med, kommer du att ledas genom följande procedur:

1. Du kommer först att få meddelandet Tillåt oss att få tillgång till din mikrofon.

2. Det kan hända att du nu ser ett pop-up-fönster där du behöver välja att alltid låta Babbel använda din mikrofon och sedan klicka på Klart.

3. Texten "Nu kan du använda din mikrofon!" kommer nu att visas och du kan klicka på Fortsätt.

4. Du kan sedan ställa in din mikrofons känslighet

5. Taligenkänningen är nu färdig att användas och du behöver bara välja Fortsätt för att börja lektionen.

Skulle du vid ett senare tillfälle vilja ändra dina inställningar kan du göra det genom att klicka på Ljudinställningar längst ner på sidan.

Var denna artikel till hjälp?