Babbels repetitionsfunktion är utformad för att förbättra språkinlärningen genom att använda den effektiva metoden ”repetition i bestämda intervall”

Det här är en funktion som hjälper dig att flytta ditt ordförråd från korttidsminnet till långtidsminnet genom att påminna dig om när det är dags att öva på ord och meningar. Den automatiska repetitionsplanen baseras på hur ofta du repeterar och hur du presterat under dessa tillfällen.


Hur fungerar Repetera?

Varje gång du slutför en lektion läggs nya ord och fraser till i ditt ordförråd. Du kan använda repetitionsfunktionen för att kontrollera om du har kommit ihåg de nya orden du har lärt dig.

Varje gång du svarar rätt på ett ord känner vårt system igen det och ber dig att repetera det mindre ofta och med längre intervall. Om du gör ett misstag kommer vårt system att be dig att repetera det oftare.

Var hittar jag Repetera?

Repetera finns tillgänglig både på en dator via www.babbel.com och på mobila enheter via Babbelappen. Du hittar den enkelt i navigeringsfältet - högst upp om du använder Babbel på en dator, eller längst ner om du använder appen.

Du kommer att se en lista över alla ord och meningar som du har lärt dig och du kommer att uppmanas att gå igenom de ord och meningar som är redo för en ny repetition.

Hur kan jag repetera mitt ordförråd?

För olika typer av inlärningsstilar och för olika behov erbjuder Babbel flera interaktiva repetitionsmetoder. Dessa är utformade för att engagera användaren i aktiv repetition och övning i det format som bäst passar deras inlärningsbehov.

  • Flashcards: Du kan testa ditt minne genom att försöka komma ihåg översättningen av ett ord eller en mening och sedan vända på kortet för att kontrollera ditt svaret. Den här metoden hjälper till med visuell inlärning och minne.
  • Skriva: I det här läget måste du skriva in ordet eller meningen du lär dig, vilket förbättrar din förmåga att komma ihåg och stava korrekt.
  • Prata: Det här alternativet uppmuntrar dig att säga ordet eller meningen högt, vilket är särskilt användbart för att förbättra uttalet och bygga upp självförtroendet.
  • Lyssna: Det här läget kan du lyssna på uttalet av ordet och välja rätt flervalssvar, vilket hjälper till med hörseligenkänning och förståelse.

Screenshots for HC (40).svg

Vad är Dina ordlistor?

Dina ordlistor på Babbels Repetera sida låter dig skapa personliga ordlistor. Du kan spara specifika ord eller fraser som du har lärt dig i en särskild lista, så att du kan repetera endast dem.

För att skapa en egen ordlista, skrolla helt enkelt ner på Repetera sidan och klicka på "Skapa ny ordlista", välj sedan fraserna och spara dem. Du kommer nu att kunna repetera de fraser du har valt.

Du kan ändra din ordlista när som helst genom att lägga till och ta bort objekt, byta namn på eller ta bort din ordlista.

Vad är ”repetition i bestämda intervall”?

Repetition med bestämda intervall är en inlärningsteknik som bygger på principen att intervaller mellan upprepningar förbättrar minnet av information. Metoden stöds av mer än hundra års forskning som tyder på att inlärning är effektivare när den sprids ut över en längre tid.

Varje ord eller mening som finns i ditt ordförråd ligger på ett Steg mellan 1 och 6. Till en början, om du svarar rätt, är nästa repetition planerad till nästa dag. När du fortsätter att svara rätt ökar intervallen: efter det första rätta svaret är nästa repetition planerad till fyra dagar, sedan sju dagar, följt av 14 dagar, 60 dagar och slutligen sex månader för den sjätte och sista nivån.

Varje rätt svar flyttar ordet till nästa steg, så att det inte behöver repeteras igen på ett tag. Om du svarar fel kan ordet stanna kvar i steget eller flyttas tillbaka till ett tidigare steg för att hjälpa dig att lära dig.

Ytterligare funktioner

Babbels repetitionsfunktion automatiserar inte bara intervallen mellan repetitionerna, utan erbjuder också flexibilitet för dig som vill skräddarsy sin repetitionsupplevelse. Dessa ger dig mer frihet att bestämma hur och när du ska använda ordförrådet som du lär dig.

  • Repetera utvalda ord : På din dator kan du när som helst välja ut specifika ord som du vill repetera. Den här funktionen är särskilt användbar om du vill fokusera på specifika ord eller meningar utan att påverka deras placering i repetitionscykeln.
  • Spela upp alla : För personer som lär sig genom att lyssna innehåller Babbelappen en ”Spela upp alla”-funktion. Det gör att du kan lyssna på alla ditt ordförråd eller bara ord från ett visst Steg. Detta gör det enkelt att passa in inlärningen i din dagliga rutin, oavsett om du pendlar, tränar eller viker tvätt.
Var denna artikel till hjälp?