Babbel Live: Warunki Uczestnictwa

Zakres i cel

Zapisując się i uczestnicząc w zajęciach Babbel Live, uczestnicy zobowiązują się do:

 • traktowania nauczyciela i innych uczestników oraz ich opinii z szacunkiem, wrażliwością kulturową i uprzejmością;
 • rezerwowania zajęcia tylko w dobrej wierze i w ilościach odzwierciedlających rzeczywiste możliwości uczestnictwa;
 • starania się w miarę możliwości uczestniczyć w zarezerwowanych zajęciach, aby każdy uczeń miał dostęp do zajęć
 • używania mikrofonu lub kamery do komunikowania się z innymi - nietrzymanie się tych zasad może skutkować prośbą o zakończenie zajęć;
 • bycia możliwie aktywnym i starania się, w miarę swoich możliwości;
 • trzymania się tematów związanych z przedmiotem zajęć;
 • uczestniczenia w zajęciach jako indywidualny użytkownik i nie "dzielenia" zajęć z innym uczestnikami;
 • bycia pomocnym i konstruktywnym podczas dyskusji i udzielania informacji zwrotnej innym uczestnikom podczas zadań grupowych;
 • wyłączania lub wyciszania swojego telefonu komórkowego podczas zajęć, aby nie rozpraszać reszty grupy;
 • uczęszczania na zajęcia w odpowiednim i właściwym do tego miejscu, w cichej okolicy, bez rozpraszaczy i hałasu w tle, który może przeszkadzać innym uczestnikom lub nauczycielowi;
 • dołączania do zajęć w ciągu pierwszych dziesięciu minut, po 10 minutach uczestnik nie będzie miał możliwości uczestniczenia w zajęciach;
 • stosowania się do zasad Anulowania Udziału w zajęciach, poprzez anulowanie zajęć z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem - w przeciwnym razie może zostać naliczona opłata za późne anulowanie zajęć lub za opuszczenie zajęć
 • zgłaszania wszelkich problemów podczas zajęć bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta.

Zapisując się i uczestnicząc w zajęciach Babbel Live, niedozwolone jest:

 • uczestniczenie w zajęciach, jeśli nie ma się ukończonych 16 lat
 • zapisywanie się w imieniu kogoś innego, udostępnianie konta lub urządzenia;
 • dzielenie się poufnymi informacjami osobistymi;
 • używanie obraźliwego języka o jakimkolwiek charakterze;
 • kontaktowanie się bezpośrednio z nauczycielem lub innymi uczestnikami;
 • zamieszczanie lub udostępnianie w trakcie trwania zajęć treści obraźliwych, obelżywych, nielegalnych lub nie dotyczących tematu lekcji;
 • umieszczanie lub przesyłanie nieodpowiednich wiadomości, treści, nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych lub spamu.
 • nagrywanie zajęć w jakikolwiek sposób, dotyczy to zrzutów ekranu i nagrań wideo.

 

Czy ten artykuł był pomocny?