Czy mogę zarezerwować zajęcia, które są zaplanowane po dacie wygaśnięcia, widniejącej w moim panelu użytkownika Babbel Live?