Jak ustawić mikrofon, aby móc korzystać z funkcji rozpoznawania mowy (na stronie internetowej)?

1. Zanim rozpoczniesz swoją pierwszą lekcję, poprosimy Cię o wybranie opcji bez lub z funkcją rozpoznawania mowy. Po wybraniu opcji Z rozpoznawaniem mowy (wymagany mikrofon), kliknij pomarańczowy przycisk Dalej, aby potwierdzić.

2. Na ekranie powinien wyświetlić się komunikat Zezwalaj na dostęp do mikrofonu w ustawieniach przeglądarki. Kliknij przycisk Dalej, aby potwierdzić. W przypadku braku ww. komunikatu, przejdź do pkt. 3.

3. Następnie poprosimy Cię o wyregulowanie czułości mikrofonu. Powiedz coś, tak aby kropka znalazła się w zielonym polu. Potwierdź, klikając przycisk Dalej. 

4. Jeśli to konieczne, możesz dostosować ustawienia mikrofonu, klikając przycisk Ustawienia Audio i podążając za instrukcjami na ekranie.

UWAGA: Możesz zawsze w trakcie lekcji włączyć lub wyłączyć funkcję rozpoznawania mowy, klikając ikonkę mikrofonu w dolnym lewym rogu ekranu. Pamiętaj jednakże, że skorzystanie z tej funkcji, przeniesie Cię do początku przerabianej lekcji.

Czy ten artykuł był pomocny?