Jak działa funkcja rozpoznawania mowy?

Funkcja rozpoznawania mowy pozwala na porównanie Twojej wymowy z oryginalną wymową prezentowaną w nagraniu.

Na stronie www.babbel.com

Jeśli Twoja wymowa zbliżona jest do oryginalnej, zobaczysz zielony znak odznaczenia na ikonie mikrofonu i kolejny element wyświetli się na ekranie. Jeśli Twoja wymowa nie pasuje do oryginalnej, ikonka mikrofonu zacznie się trząść. Masz pięć prób, zanim system automatycznie przeniesie Cię do następnej pozycji.

Na aplikacjach mobilnych na platformy iOS lub Android

Kliknij ikonkę głośnika, aby wysłuchać nagrania i zacznij, kiedy na ekranie pojawi się ikonka mikrofonu. Jeśli Twoja wymowa zbliżona jest do oryginalnej, zdjęcie zaświeci się na zielono i następny element wyświetli się automatycznie na ekranie. Jeśli Twoja wymowa nie pasuje do oryginalnej, zdjęcie zacznie się trząść i zaświeci się na czerwono. Musisz podjąć przynajmniej jeszcze jedną próbę, aby przejść do następnej pozycji, używając strzałek w dolnym prawym rogu.

Czy ten artykuł był pomocny?