Jak mogę rozszerzyć lub zmienić plan subskrypcji?

1. Jeśli zakup subskrypcji został dokonany na stronie www.babbel.com i chcesz rozszerzyć lub zmienić plan subskrypcji na inny, zaloguj się do Babbel i kliknij poniższy link, aby uzyskać dostęp do naszej strony płatności, a następnie wybrać nowy plan subskrypcji:

CENNIK

Twoja obecna subskrypcja zostanie automatycznie anulowana, a pozostały czas do wykorzystania zostanie dodany do pierwszego okresu rozliczeniowego nowego planu subskrypcji.

Co więcej, pozostały czas wcześniejszej subskrypcji zostanie zaokrąglony do pełnego miesiąca nowego okresu rozliczeniowego.

Twoje nowe dane subskrypcji będą widoczne na stronie Informacje o koncie w zakładce Profil i ustawienia.

Oto przykład:

Obecnie posiadasz trzymiesięczną subskrypcję, a następna płatność wypada za pięć tygodni. Decydujesz się na rozszerzenie do rocznego planu subskrypcji.

Pięć opłaconych przez Ciebie tygodni zostanie zaokrąglone do pełnych dwóch miesięcy, które zostaną dodane do pierwszego okresu rozliczeniowego nowej subskrypcji.

2. Jeśli zakup subskrypcji został dokonany w Apple App Store lub Google Play, pamiętaj aby najpierw anulować swoją obecną subskrypcję (patrz „Jak anulować subskrypcję?”), a po jej wygaśnięciu wybierz nowy plan subskrypcji.

PAMIĘTAJ:

Im dłuższy czas subskrypcji, tym lepszy stosunek wartości do ceny.

Czy ten artykuł był pomocny?